Doelgroep

Volwassenen met een psychische kwetsbaarheid die een diagnose kregen of een vermoeden hebben van ASS, NAH, psychiatrische problematiek, licht mentale beperking, fysieke beperking, …. of een combinatie.