Traumasensitieve aanpak

Wanneer we kunnen begrijpen en inzicht krijgen op welke manier een trauma invloed heeft op je huidig denken, kunnen we dit ‘oud zeer’ overstijgen en toekomstgericht aan de slag. Onze begeleiders worden getraind om te leren zien waar de obstakels liggen in de psycho-sociale begeleiding. Men leert op tijd ageren om de juiste actoren te betrekken in de begeleiding. Het opbouwen van een hulpverlenend netwerk kan ervoor zorgen dat men de juiste inzichten krijgt om toekomstgericht aan de slag te gaan.

Door de nauwe samenwerking met de therapeutenwerking van Indigo Koekelare is het mogelijk om een vlotte doorstroom te garanderen, indien nodig.

Contact

Annelien Jonckheere
info@indigokoekelare.be
0486 05 78 10

Enkele voorbeelden

  • Hans is opgegroeid met een dominante vader. Deze ervaringen zorgden ervoor dat hij in zijn communicatie met anderen vaak de ondergeschikte rol kiest en niet in communicatie durft te treden. Hierdoor mist hij vaak de kans om te zeggen wat hij bedoelt en voelt hij zich dikwijls in een hoek geduwd. Deze emoties stapelen zich op en op een bepaald moment komt hij in een fysiek conflict terecht. Door zijn ASS kan hij zijn emoties moeilijk reguleren waardoor hij in conflictsituaties terecht komt. Dit bemoeilijkt zijn verleden, heden en toekomst. Het inzicht in dit trauma zorgt ervoor dat hij het nut inziet van ‘veranderen’. Nu kunnen we verder aan de slag om stappen te zetten naar de toekomst.
  • De mama van Griet is gestorven toen ze 14 jaar was. Dit verdriet zorgde ervoor dat Griet gedrag begon te stellen die onhoudbaar was voor het gezin. Nu is Griet 20 jaar en zit ze nog steeds in een cirkel van destructief gedrag. Wisselende partners, alcoholmisbruik, schulden, … . De begeleiding wil maar niet vlotten met Griet, ze ziet niet in waarom ze zou stoppen met wat ze nu doet. Griet wordt doorgestuurd naar een collega die zich als therapeut focust op het waarom van haar gedrag. Griet kon na x-aantal sessies starten met haar rouwproces. Nu is Griet klaar om haar leven toekomstgericht aan te pakken.