Missie

Indigo is een organisatie die het belangrijk vindt om

  • basisrust en basisveiligheid te creëren: het opbouwen van een vertrouwensrelatie en het respecteren van de persoon zijn tempo zijn essentiële bouwstenen om te komen tot ontwikkeling.

  • de persoon in zijn context: een persoon is meer dan een deel van het geheel. Een persoon staat in context met zijn omgeving.

  • duidelijkheid te bieden: als organisatie vinden wij het belangrijk om duidelijk en open te communiceren. Deze vorm van communicatie creëert rust en veiligheid voor de cliënt. 

  • dynamisch en leergierig te blijven: we blijven als organisatie zoeken naar nieuwe technieken om hulp te bieden. Het is een voortdurend bijleren en bijsturen van huidige processen in netwerk met andere organisaties.

  • te werken met deskundigen: als organisatie vinden we het belangrijk om te werken met deskundige medewerkers in hun vakgebied, die blijvend nieuwsgierig op zoek gaan naar creatieve vormen van begeleiden om de cliënt beter te kunnen helpen.

  • coachend op te treden: dat wil zeggen dat we de persoon helpen om doelen te stellen en die doelen te behalen.

  • vraaggestuurd en op maat te werken: de cliënt komt naar ons met een vraag die we samen onderzoeken en in begeleiding op maat aanbieden.

  • inclusief aan de slag te gaan: Indigo streeft ernaar om de persoon te verweven in de maatschappij en met hem/haar een plaats te vinden, waarin hij/zij zich goed voelt.