Visie

23+ is een organisatie die wil bijdragen aan het welzijn van mensen met een beperking

  • In relatie met de persoon en z'n context ondersteunen we hun leerproces om tot de vooropgestelde doelen te komen.
  • We bieden een inclusief ondersteuningsaanbod d.w.z. dat we in eerste instantie kijken naar de persoon zijn talenten en mogelijkheden…personen met zowel ASS, een fysieke- en/of licht mentale beperking, NAH, psychiatrisch verleden, … krijgen hier kansen om zich verder te ontplooien.
  • We bieden hulp op maat aan huis, in de organisatie of op verplaatsing.
  • De medewerkers van 23+ zien de persoon in zijn veranderende context, streven naar inclusie en zijn in netwerk met andere organisaties.

Kernwaarden

  • open communicatie

  • vertrouwen

  • expertise

  • verbinding